CENNIK BADAŃ LABORATORYJNYCH

RODZAJ BADANIA                                                                                                                                                   CENA

Morfologia analizator 5 diff                                                                                                                                    8.00 zł

OB                                                                                                                                                                           5.00 zł

Płytki krwi (krew cytrynianowa)                                                                                                                              7.00 zł

Płytki krwi metodą manualną                                                                                                                                7.00 zł

Retikulocyty automatycznie                                                                                                                                   6.00 zł

Badanie ogólne moczu - pakiet                                                                                                                             6.00 zł

Czas kaolinowo-kefalinowy                                                                                                                                  12.00 zł

Czas protrombinowy                                                                                                                                           12.00 zł

Czas trombinowy                                                                                                                                                 12.00 zł

D-dimer                                                                                                                                                                40.00 zł

Albumina                                                                                                                                                               7.00 zł

ALT                                                                                                                                                                        8.00 zł

ASPAT( AST)                                                                                                                                                           8.00 zł

GGTP (GGT)                                                                                                                                                           8.00 zł

GFR                                                                                                                                                                       8.00 zł

Kadm                                                                                                                                                                     140 zł

Ołów                                                                                                                                                                      140 zł

Bilirubina bezpośrednia                                                                                                                                       6.00 zł

Bilirubina całkowita                                                                                                                                             8.00 zł

Bilirubina frakcjeł                                                                                                                                                 8.00 zł

Bilirubina pośrednia                                                                                                                                             6.00 zł

Chlorki                                                                                                                                                                  8.00 zł

Cholesterol całkowity                                                                                                                                           6.00 zł

Cholesterol HDL                                                                                                                                                   9.00 zł

Cholesterol LDL (met. bezpośrednią)                                                                                                                  8.00 zł

Eozynofilia bezwzględna                                                                                                                                    33.00 zł

Ferrytyna                                                                                                                                                            35.00 zł

Fosforany                                                                                                                                                             7.00 zł

Glukoza                                                                                                                                                                6.00 zł

Jonogram                                                                                                                                                           15.00 zł

Klirens kreatyniny (Kreat:SUR, Kreat:DZM Klirens)                                                                                               8.00 zł

Kreatynina                                                                                                                                                           6.00 zł

Kwas moczowy                                                                                                                                                    6.00 zł

Magnez                                                                                                                                                                8.00 zł

Mononukleoza zakaźna szybki test                                                                                                                  26.00 zł

Potas                                                                                                                                                                   6.00 zł

Profil lipidowy                                                                                                                                                    20.00 zł

Profil lipidowy (LDL oznaczone)                                                                                                                         23.00 zł

Test tolerancji glukozy (75g - 0, 1h, 2h)                                                                                                             10.00 zł

IgA                                                                                                                                                                     24.00 zł

IgE całkowite                                                                                                                                                      32.00 zł

Triglicerydy                                                                                                                                                           8.00 zł

Wapń                                                                                                                                                                   7.00 zł

Wapń zjonizowany                                                                                                                                            35.00 zł

Żelazo                                                                                                                                                                  7.00 zł

Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów                                                    130.00 zł

Posiew moczu                                                                                                                                                   50.00 zł

Posiew wymazu z gardła                                                                                                                                  35.00 zł

Posiew wymazu ze skóry                                                                                                                                   35.00 zł

BADANIA KAŁU

Kał badanie ogólne                                                                                                                                           10.00 zł

Kał na stopień strawienia                                                                                                                                  25.00 zł

Krew utajona w kale                                                                                                                                          16.00 zł

Pasożyty/jaja pasożytów w kale                                                                                                                        10.00 zł

Kał - posiew ogólny                                                                                                                                            60.00 zł

Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat                                                                                                                 60.00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (1 próbka)                                                            60.00 zł

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)                                                           100.00 zł

SEROLOGIA

Grupa krwi ABO, RH                                                                                                                                          23.00 zł

Krew karta                                                                                                                                                         25.00 zł

ALERGOLOGIA

Alergeny 1 LTT                                                                                                                                                 550.00 zł

TOKSYKOLOGIA - PIERWIASTKI ŚLADOWE

Witamina A                                                                                                                                                      120.00 zł

Witamina A+E                                                                                                                                                  160.00 zł

Witamina B1                                                                                                                                                    120.00 zł

Witamina B2                                                                                                                                                    120.00 zł

Witamina B3 (niacyna)                                                                                                                                    250.00 zł

Witamina B6                                                                                                                                                    120.00 zł

Witamina C                                                                                                                                                      160.00 zł

Witamina E                                                                                                                                                      120.00 zł

Witamina H (biotyna)                                                                                                                                      120.00 zł

Witamina K1                                                                                                                                                   250.00 zł

MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH

CRP                                                                                                                                                                    16.00 zł

Czynnik reumatoidalny (ilościowo)                                                                                                                    16.00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgA                                                                                                                          90.00 zł

Czynnik reumatoidalny RF IgG                                                                                                                          90.00 zł

Czynnik reumatolidalny RF IgM                                                                                                                        90.00 zł

HLA-B27                                                                                                                                                           200.00 zł

Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa                    200.00 zł

P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA                                                                                                         170.00 zł

P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG                                                                                                         170.00 zł

DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY

TSH                                                                                                                                                                     23.00 zł

Tyreoglobulina                                                                                                                                                   60.00 zł

P-ciała p/receptorom TSH                                                                                                                                  65.00 zł

P-ciała p/tyreoglobulinie TG                                                                                                                               40.00 zł

P-ciała p/peroksydazie tarczycowej TPO                                                                                                            40.00 zł

Trijodotyronina wolna FT3                                                                                                                                  27.00 zł

Tyroksyna wolna FT4                                                                                                                                          27.00 zł

Trijodotyronina TT3                                                                                                                                             27.00 zł

Tyroksyna TT4                                                                                                                                                     27.00 zł

HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE

FSH                                                                                                                                                                      28.00 zł

LH                                                                                                                                                                        28.00 zł

Progesteron                                                                                                                                                        28.00 zł

Prolaktyna                                                                                                                                                           28.00 zł

Estradiol                                                                                                                                                              28.00 zł

Beta HCG                                                                                                                                                            45.00 zł

Wolny Estriol                                                                                                                                                       75.00 zł

DHEA                                                                                                                                                                   50.00 zł

DHEAS                                                                                                                                                                 50.00 zł

Androstendion                                                                                                                                                     60.00 zł

Testosteron                                                                                                                                                         28.00 zł

Testosteron wolny                                                                                                                                               60.00 zł

Dihydrotestosteron                                                                                                                                           250.00 zł

SHBG                                                                                                                                                                   48.00 zł

17-OH-Progesteron                                                                                                                                             70.00 zł

Hormon anty-Mullerian                                                                                                                                    180.00 zł

Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH)                                                                                                 200.00 zł

Makroprolaktyna                                                                                                                                               100.00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0 i 120 min.)                                                                                                                     60.00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0 i 60 min.)                                                                                                                       60.00 zł

Prolaktyna (po MTC - 0, 60 i 120 min.)                                                                                                               80.00 zł

DIAGNOSTYKA ANEMII

Transferyna                                                                                                                                                        30.00 zł

Witamina B12                                                                                                                                                    37.00 zł

Kwas foliowy                                                                                                                                                      50.00 zł

TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC)                                                                                                                             17.00 zł

UIBC                                                                                                                                                                   10.00 zł

DIAGNOSTYKA CUKRZYCY

Hemoglobina glikowana HbA1c                                                                                                                         35.00 zł

Insulina                                                                                                                                                                37.00 zł

DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH

Fosfataza alkaliczna ALP                                                                                                                                      7.00 zł

Witamina 25-OH D3                                                                                                                                            75.00 zł

INNE HORMONY I METABOLITY

ACTH                                                                                                                                                                     70.00 zł

Kortyzol                                                                                                                                                                 49.00 zł

MARKERY NOWOTWOROWE

AFP                                                                                                                                                                       32.00 zł

CA 125                                                                                                                                                                 32.00 zł

CA 15-3                                                                                                                                                                32.00 zł

CA 19-9                                                                                                                                                                32.00 zł

CEA                                                                                                                                                                      32.00 zł

PSA całkowity                                                                                                                                                      34.00 zł

PSA wolny                                                                                                                                                            37.00 zł                                                    DIAGNOSTYKA INFEKCJI

Antygen HBs                                                                                                                                                        18.00 zł

HIV - antygen/przeciwciała                                                                                                                                 38.00 zł

P-ciała p/Bordetella pertussis IgM                                                                                                                      70.00 zł

P-ciała p/Borrelia IgG                                                                                                                                          70.00 zł

P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot                                                                                                                  150.00 zł

P-ciała p/HBs                                                                                                                                                       35.00 zł

P-ciała p/HCV                                                                                                                                                     50.00 zł

P-ciała p/Helicobacter pylori - test jakościowy                                                                                                  55.00 zł

P-ciała p/Helicobacter pylori IgG                                                                                                                       50.00 zł

VDRL                                                                                                                                                                  28.00 zł

AUTOIMMUNOLOGIA

ANA Profil 1                                                                                                                                                      150.00 zł

ANA Profil 3                                                                                                                                                      170.00 zł

P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA)                                                                                                             74.00 zł

P-ciała p/endomysium IgA (IIF)                                                                                                                        100.00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie (GAF-3X)                                                                                              130.00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil)                                                                                                           180.00 zł

P-ciała p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)                                                                                      240.00 zł

P-ciała p/endomysium IgG (IIF)                                                                                                                       100.00 zł

P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie (GAF-3X)                                                                                             130.00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA                                                                                                                       80.00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG                                                                                                              140.00 zł

P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgG                                                                                                                        80.00 zł

P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia                 42.00 zł

P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2)                                                                                             160.00 zł

P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny)                                                                                                 55.00 zł

P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej)                                                                                                  150.00 zł

P-ciała p/jądrowe p/Sm                                                                                                                                     88.00 zł

P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1)                                                                                                                       150.00 zł

P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA)                                                                                                           66.00 zł

P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu                                                    122.00 zł

P-ciała p/mitochondrialne AMA                                                                                                                        87.00 zł

P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)                                                       126.00 zł

P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi                                                                                             98.00 zł

P-ciała p/Scl-70                                                                                                                                                100.00 zł

P-ciała p/SS-A/Ro                                                                                                                                              98.00 zł

P-ciała p/SS-B/La                                                                                                                                              98.00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie                                                                                                         160.00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA                                                                                                      90.00 zł

P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG                                                                                                      90.00 zł

Helicobacter pylori - antygen w kale                                                                                                                78.00 zł

Helicobacter pylori IgA i IgG metodą Western Blot                                                                                        200.00 zł

P-ciała p/Borrelia Western blot ilościowo (recomBead)                                                                                 210.00 zł

P-ciała p/Candida                                                                                                                                            163.00 zł

P-ciała p/Candida albicans IgA                                                                                                                         77.00 zł

P-ciała p/Candida albicans IgG                                                                                                                         77.00 zł

P-ciała p/gliście ludzkiej IgG                                                                                                                              77.00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae (IgA, IgG, IgM)                                                                                        300.00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae ASCA  (IIF)                                                                                               160.00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgA                                                                                                          120.00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgG                                                                                                         120.00 zł

P-ciała p/Saccharomyces cerevisiae IgM                                                                                                        120.00 zł

P-ciała p/cytrulinowe                                                                                                                                         62.00 zł

P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny  (ELISA)                                                                                        79.00 zł

P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny  (ELISA)                                                                                         69.00 zł

MIKROBIOLOGIA

Badanie na obecność nużeńca                                                                                                                         33.00 zł

Badanie na obecność świerzbowca                                                                                                                  33.00 zł

Posiew materialu śródoperacyjnego                                                                                                                 42.00 zł

Posiew treści ropnej                                                                                                                                           50.00 zł

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych                                                                                                         60.00 zł

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych                                                                                              38.00 zł

Posiew wymazu ze zmian skórnych                                                                                                                  60.00 zł

Preparat bezpośredni                                                                                                                                        33.00 zł

Podstawowe badanie histopatologiczne                                                                                                          55.00 zł

Barwienie histochemiczne                                                                                                                                 22.00 zł

Badanie immunohistochemiczne                                                                                                                      78.00 zł

Badanie immunohistochemiczne HER2                                                                                                           100.00 zł

Amylaza  izoenzymy                                                                                                                                          98.00 zł

Amylaza                                                                                                                                                              8.00 zł

Lipaza                                                                                                                                                                25.00 zł

KONTAKT

CENTRUM MEDYCZNE PLMED

+48 790 499 993

biuro@plmed.eu

Aleja Zygmunta Krasińskiego 9/4

31-111 KRAKÓW

REJESTRACJA TELEFONICZNA:

790 499 993